بدون شک نظرات و پیشنهادات شما در گزینش کتاب‌های بعدی انتشارات و محتوای آنها تاثیرگذار است. فرم حاضر به این منظور تهیه شده است تا نظرات ارزشمند و دقیق شما را در مورد جزئیات این کتاب بدانیم. با تکمیل این فرم به ما کمک می‌کنید تا کتاب‌هایی مفید، غنی‌ و جذاب‌ را به سبد فرهنگی خانوار شما اضافه کنیم. پس از مطالعه کتاب و تکمیل این فرم،‌ آن را به یکی از روش های پایین صفحه ارسال فرمایید.

محتوای کتاب تا چه میزان شما را به ادامه خواندن آن ترغیب کرد؟

مطالب کتاب تا چه میزان اثرگذار بود؟

نام کتاب تا چه حد خلّاقانه و جذاب انتخاب شده است؟

محتوای کتاب تا چه میزان بدیع بوده و برای شما تازگی داشت؟

طرح جلد کتاب تا چه میزان در نگاه اول شما را به خود جذب کرد؟

حجم (تعداد صفحات) کتاب را تا چه حد متناسب با محتوای آن می‌دانید؟

قطع و اندازه کتاب را تا چه حد مناسب می دانید؟

قیمت کتاب را با توجه به محتوا و تعداد صفحه های آن تا چه میزان مناسب می‌دانید؟

چقدر احتمال دارد خواندن این کتاب را به دیگران توصیه کنید؟

به طور کلی تا چه میزان خواندن این کتاب رضایت بخش و مورد پسند شما بود؟